Категория A

Шофьорски курсове Категория А

Необходими документи

  • Лична карта
  • Диплома или Свидетелство за основно образование
  • Актуални снимки – 2 бр.
  • Шофьорска книжка (ако имате придобита кат. В)

Изисквания

  • Кандидатът да е на възраст не по-малко от 24 години
  • Кандидатът да е на възраст не по-малко от 20 години, когато притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години
l

Обучение

  • Теоретично – 40 учебни часа (само 4 учебни часа, ако имате кат. В)
  • Практическо – 20 учебни часа
i

Изпити

  • Теоретичен – само ако нямате кат. В
  • Практически – полигон и градско