Най-малко 8 хиляди младежи до 29-годишна възраст ще се включат в чиракуване и стажуване по схемата „Младежка заетост” на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Работата по проекта ще продължи до края на 2017 година, а за да се включат в нея и работодатели, и безработни трябва да се регистрират в бюрата по труда. Наемането по схемата ще улесни прехода на младите хора от образование към заетост, а едновременно с това ще им осигури ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места при работодатели. Примерът – вижте в историята на Ади от Ботевград.*

Вижте предаването ТУК

*Използвани са информация и материали от сайта на Българска Национална Телевизия – imedia.bnt.bg