Категория C+E

Шофьорски курсове Категория C+E

Необходими документи

 • Лична карта
 • Диплома или Свидетелство за основно образование
 • Шофьорска книжка и талон
 • Справка от КАТ за стажа
 • Актуални снимки – 2 бр.

Изисквания

 • Кандидатът трябва да притежава правоспособност за управление на МПС от кат. С
 • Кандидатът трябва да притежава стаж като водач на МПС не по-малко от 1 година
l

Обучение

 • Теоретично обучение – 4 учебни часа
 • Практическо обучение – 16 учебни часа, упражнения полигон и градско
i

Изпити

 • Теория – 15 въпроса
 • Практика – градско управление и полигон