Категория C

Шофьорски курсове Категория C

Необходими документи

  • Лична карта
  • Диплома или Свидетелство за основно образование
  • Удостоверение за психологическа годност
  • Шофьорска книжка кат. В и талон
  • Актуални снимки – 2 бр.

Изисквания

  • Кандидатът трябва да има навършени 21 години
l

Обучение

  • Теоретично – 14 учебни часа
  • Практическо – 20 учебни часа

На ден се вземат не повече от два моточаса като те се уговарят с инструктора в удобно време от двете страни

i

Изпити

  • Теоретичен – 30 въпроса
  • Практика – градско управление 50 мин.