Категория B+Е

Шофьорски курсове Категория B+E

Необходими документи

  • Лична карта
  • Диплома или Свидетелство за основно образование
  • Шофьорска книжка кат. B и талон
  • Актуални снимки – 2 бр.

Изисквания

  • Кандидатът трябва да притежава правоспособност за управление на МПС от кат. B
l

Обучение

  • Практическо – 12 учебни часа
i

Изпити

  • Практика – полигон и градско