Категория A1

Шофьорски курсове Категория А1

Необходими документи

  • Лична карта
  • Диплома или Свидетелство за основно образование
  • Актуални снимки – 2 бр.
  • Шофьорска книжка (ако имате придобита кат. В)

Изисквания

  • Кандидатът да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца
l

Обучение

  • Теоретично – 40 учебни часа (само 4 учебни часа ако имате кат. В)
  • Практическо – 20 учебни часа
i

Изпити

  • Теоретичен – само ако нямате кат. В
  • Практически – полигон и градско