Психотест за шофьори

Преминаването през психотест за шофьори е задължително условие за таксиметрови или професионални шофьори, преди изкарване на категориите C и D, както и при отнета шофьорска книжка или син талон. Психотестът създава профил на човека, който цели да очертае базисните му психологически характеристики – степента на поемане на рискове и отговорности, бързина на възприятията за околна среда и взимане на решения на пътя в конкретни ситуации. Всеки психотест за шофьори се състои от четири фази – решаване на индивидуален психологически тест, попълване на личностен въпросник, практически тест на детерминатор и беседа с психолог. След преминатия успешно психотест се издава документ с валидност три години.

психотест за шофьори

Кога се провежда психотест за шофьори

Психологически изследвания се провеждат всеки петък

Телефон за записване

0897043509

Изследване на психологическа годност на водачи

  • C (за категории C и C1)
  • D (за категории D и D1)
  • Тб (за категория Ттб)
  • Тм (за категории Ттм)
  • Т (водач на лек таксиметров автомобил)
  • А (водач в обществен превоз на пътници и товари)
  • чл. 157 (лица с отнето свидетелство по чл. 157 ЗДвП (Н))
  • чл. 171 (чл. 171, т. 1, буква „а“, ЗДвП – лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС (П))
  • чл. 174, ал. 2  (чл. 174, ал. 2 от ЗДвП – лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС (Ф))
  • чл. 343г от НК (чл. 343г от НК – лица с временно отнето свидетелство за управление на МПС (Ф))