Придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ИЛИ ТОВАРИ 2

Къде се провежда

Курсът за придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари по Наредба № 41 за периодично обучение се провежда в Учебния център „Даникар”ООД

Необходими документи за записване на курсa

  • Копие от лична карта
  • Копие на свидетелство за управление на МПС
  • Копие на талон

Продължителност на курса

Курсът за професионална компетентност за превоз на пътници или товари е с продължителност около 10 дни