График на започващите курсове

ГРАФИК НА ЗАПОЧВАЩИТЕ КУРСОВЕ

Септември

14.09.2020 28.09.2020

Октомври

12.10.2020 26.10.2020

Ноември

09.11.2020 23.11.2020

Декември

07.12.2020 21.12.2020

График на започващите ADR курсове

Септември

10.09.2020 24.09.2020

Октомври

08.10.2020 22.10.2020 29.10.2020

Ноември

12.11.2020 26.11.20